Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indholdsfortegnelse
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figuroversigt
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabelliste
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendiks
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordliste
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot