Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Obsah
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Seznam hodnot
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Seznam tabulek
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Příloha
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosář
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot