Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Obsah
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Seznam hodnot
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Seznam tabulek
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Příloha
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosář
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot