Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Obsah
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Seznam hodnot
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Seznam tabulek
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Příloha
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosář
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Seznam pramenů/Bibliografie
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot