Zwroty | angielski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Obsah
Table of Contents
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Seznam hodnot
List of Figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Seznam tabulek
List of Tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Příloha
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosář
Glossary
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliography
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot