Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot