Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Mục lục
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Hình minh họa
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Bảng biểu
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Phụ lục
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Bảng thuật ngữ
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Tài liệu tham khảo
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Mục lục tra cứu
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot