Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot