Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot