Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Inhoudsopgave
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Afbeeldingenlijst
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Tabellenlijst
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Bijlage
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Verklarende woordenlijst
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Register
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot