Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot