Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot