Zwroty | czeski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目录
Obsah
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
图表目录
Seznam hodnot
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
数表目录
Seznam tabulek
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
附录
Příloha
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
术语表
Glosář
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考书目
Seznam pramenů/Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot