Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot