Zwroty | tajski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
ตารางเนื้อหา
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
ลิสต์ตัวเลข
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
ลิสต์ตาราง
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
ภาคผนวก
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
อภิธานศัพท์
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
บรรณานุกรม
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
ตัวบ่งชี้
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot