Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot