Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot