Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot