Zwroty | koreański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
목차
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
인물 리스트
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
표 리스트
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
부록
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
어휘 사전
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
관계 서적 목록
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
인덱스 (색인)
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot