Zwroty | hindi - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
अनुक्रम
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
आंकड़ों की सूची
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
तालिकाओं की सूची
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
परिशिष्ट
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
शब्दावली
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
संदर्भग्रंथ सूची
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
अनुक्रमणिका
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot