Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot