Zwroty | angielski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

فهرس المحتويات
Table of Contents
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
قائمة الأشكال
List of Figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
قائمة الجداول
List of Tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ملحق
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
مسرد المصطلحات
Glossary
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
ببليوغرافيا
Bibliography
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
فهرس الموضوعات
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot