Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table of Contents
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
List of Figures
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
List of Tables
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendix
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossary
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliography
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot