Zwroty | koreański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table of Contents
목차
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
List of Figures
인물 리스트
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
List of Tables
표 리스트
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendix
부록
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossary
어휘 사전
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliography
관계 서적 목록
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
인덱스 (색인)
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot