Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Chương
Określona część pracy
Colonna
Cột
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
Luận án
Skończona praca na określony temat
A cura di
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy