Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
Colonna
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy