Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
Colonna
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
A cura di
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
sayfalar
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy