Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
Określona część pracy
Colonna
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
A cura di
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
หน้า
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy