Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Colonna
Kolumn
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
A cura di
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
figur
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy