Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
Określona część pracy
Colonna
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
A cura di
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy