Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
Colonna
col. (columna)
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
disertación
Skończona praca na określony temat
A cura di
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy