Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
Określona część pracy
Colonna
स्तंभ
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
A cura di
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
आकृ.
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy