Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
Colonna
στήλη
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
διατριβή
Skończona praca na określony temat
A cura di
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy