Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ch. (chapitre)
Określona część pracy
Colonna
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
A cura di
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy