Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Określona część pracy
Colonna
kolonne
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
afhandling
Skończona praca na określony temat
A cura di
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
s. (sider)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy