Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendice
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ch. (chapter)
Określona część pracy
Colonna
col. (column)
Pionowa część tabeli
Dissertazione di laurea
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
A cura di
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
Specialmente
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)/cioè
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluso)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagine)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
Prefazione/Preambolo
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Pubblicato da
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Opera ristampata
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Tradotta da
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy