Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
Chương
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
Cột
Colonna
Pionowa część tabeli
Luận án
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
fig. (figura)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy