Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
Chương
บท
Określona część pracy
Cột
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
Luận án
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
ตัวเลข
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
หน้า
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy