Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
Chương
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Cột
Kolumn
Pionowa część tabeli
Luận án
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
figur
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy