Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
cerca
Używane przy określaniu ilości
Chương
cap. (capítulo)
Określona część pracy
Cột
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
Luận án
dissertação
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
fig. (figura)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy