Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
circa
Używane przy określaniu ilości
Chương
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
Cột
kolumna
Pionowa część tabeli
Luận án
dysertacja
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
str. (strony)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy