Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
대략
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
대략
Używane przy określaniu ilości
Chương
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
Cột
세로줄
Pionowa część tabeli
Luận án
논문
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
예,
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
p.
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
pp.
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy