Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
およそ
Używane przy określaniu ilości
Chương
Określona część pracy
Cột
Pionowa część tabeli
Luận án
学位論文
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy