Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
Chương
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
Cột
στήλη
Pionowa część tabeli
Luận án
διατριβή
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy