Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
Chương
kap. (kapitola)
Określona część pracy
Cột
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
Luận án
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
str. (strany)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy