Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
Chương
ch.(章)
Określona część pracy
Cột
col.(柱)
Pionowa część tabeli
Luận án
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
fig.(图表)
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
pp.(页)
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy