Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Phụ lục
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
Thư mục
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
vào khoảng
حوالي
Używane przy określaniu ilości
Chương
فصل
Określona część pracy
Cột
عمود
Pionowa część tabeli
Luận án
أطروحة
Skończona praca na określony temat
Biên tập (bởi)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
Đặc biệt (là)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
v.v... (vân vân)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
شكل
Diagram w części pracy
Tức là/Nghĩa là
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
Bao gồm
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Ghi chú
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
tr. (trang)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
tr. (trang)
صفحات
Kilka stron raportu
Lời tựa/Lời nói đầu
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
Tác giả
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Hiệu chỉnh (bởi)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Tái bản
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Người dịch
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy