Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
Colonna
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
Előszó
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy