Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Kilka stron raportu
Előszó
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy