Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
บท
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Kilka stron raportu
Előszó
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy